Yeterlik Sınavı (UPEX)

Yeterlik (Proficiency) Sınavı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde lisans veya lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyini değerlendirmek için tasarlanmış bir sınav kümesidir. Bu sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyinin kendi çalışma alanlarında sunulan dersleri takip etmesini sağlayacak ve derslerin gereklerini yerine getirecek bir seviyede olup olmadığını tespit etmektir. Böylece, Yeterlik (Proficiency) sınavının amacı ,öğrencilerin akademik metinleri okuması ve anlamasını, derslerin takibini yapabilmesi, notlar alabilmesi ve bu notları kullanabilmesi, bunun yanı sıra uzunluğu değişen akademik metinler oluşturabilmesi için öğrencinin İngilizce dil yeterlilik düzeyini ölçmektir. Bu sebeple, Yeterlik sınavı akademik amaçlıdır ve öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde, üniversite tarafından tanındığı takdirde, olan öğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet edebilir.

Sınav 100 puan üzerindendir ve geçme Notu 60’dır.

Sınav iki bölümden oluşmaktadır.

 

PART 1 (RECEPTIVE SKILLS)

 

LISTENING

(20%-25%)

(4-6 minutes each recording)

·         1 While Listening (6-9-questions)

·         1 Note-Taking (6-9 questions)

READING

(10%-20%)

(1 text / 700-800 words)

·         Main idea

·         Sentence completion

·         T/F

·         Inference

·         Reference

·         Guess the meaning (word)

USE OF ENGLISH

(20%-25%)

 

·         Grammar (10 questions)

·         Vocabulary (10 questions)

·         Finding the similar meaning / Paraphrase (5 questions)

 

PART 2 (PRODUCTIVE SKILLS)

WRITING

(20%-25%)

300-350 words.

Psychology, Education, Sociology/Society, Family, Culture, Art, Crime, Marketing, Business, Environment, Linguistics, Health, Media, Sports, Travel, Technology.

SPEAKING

(20%-25%)

4-5 Minutes

Psychology, Education, Sociology/Society, Family, Culture, Art, Crime, Marketing, Business, Environment, Linguistics, Health, Media, Sports, Travel, Technology.

 

Örnek Yeterlik Sınavı (UPEX)

Proficiency exam sample answer key

Proficiency exam sample writing part

proficiency exam sample