Yabancı Diller Koordinatörü’nün Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,
Artık yalnızca akademik bir zorunluluk veya eskiden olduğu üzere  entelektüel bir keyif olmasının ötesinde  günümüz insanının çok kültürlü ve dilli hayatında  birleştirici bir ortak platform olması sebebiyle  İngilizce öğrenmenin yeri  farklı bir zemine oturmuştur.

İş hayatının  pek çok alanında tek bir yabancı dilin dahi yeterli olmadığını gözlemlemekteyiz. İngilizce öğrenerek,  eğitim hayatınızı farklı bir çizgiye taşıyacak, kişisel gelecek ve kariyer beklentilerinizi bu doğrultuda değerlendireceğiniz  bir donanımla seçmiş olduğunuz lisans programına devam edeceksiniz.

Hayatınızda ve kariyerinizde ciddi farklar  yaratabilecek olan  yoğun bir İngilizce öğrenimine başlıyorsunuz. Bu eğitimden en üst düzeyde faydalanmanızı  sağlamak maksadıyla bilgi teknolojilerinin tüm imkânlarından faydalanan İngilizce Hazırlık Programı,  tüm öğrencilerimize akademik çalışmalarını yürütebilecek İngilizce yazılı ve sözlü iletişim ile okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini kazandırmayı hedefliyor.  Bireysel ve grup çalışmaları yapabilme, kişisel yeteneklerini değerlendirme, eleştirel düşünme, etkin dinleme ve çalışma becerilerini geliştirecek Hazırlık Programında, öğretim kadromuz  öğrencilerle sadece sınıf içinde değil, sınıf dışında da ihtiyaç duyacakları akademik destek ve rehberliği  sağlamaktadır.

Hazırlık Programları olarak hedefimiz, öğrencilerimizin uluslararası platformlarda iletişim yetenekleri  gelişmiş,  güvenli ve etkin dil kullanıcıları olarak mezun olabilmeleridir.

Yabancı Diller Koordinatörü