Lisans/Önlisans İngilizce Dersleri

Yabancı Diller Koordinatörlüğü Dersleri               Seçmeli / 2. Yabancı Diller

LİSANS/ÖNLİSANS Programlarında İngilizce Eğitimi
ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK OKUMAYAN BÖLÜM VE PROGRAMLAR İÇİN İNGİLİZCE DERSLERİ

(İNG.101) TEMEL İNGİLİZCE 1: Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizce  dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki  becerilerini geliştirmelerini ve akademik kriterlere uygun olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır.

(İNG.102) TEMEL İNGİLİZCE 2:Bu ders, İNG.101 dersinin devamıdır ve İNG.101 dersinde öğrenilmiş olan becerileri daha da ileriye taşımayı, pekiştirmeyi ve üzerine yeni beceriler katmayı hedefler.Bu yapılırken dilin değişik becerilerde akıcılığını artıran alıştırmalar yapılarak yazılı ve sözlü gerçek iletişim becerilerinde kullanılması ve bu şekilde öğrencilerin  İngilizce yeterliliklerinin artırılması hedeflenir.

Bu kapsamda uzaktan eğitimle verilecek derslerin  kodları İNG-U 101 ve İNG-U 102 ‘ dir ve ders içerikleri aynıdır.

HAZIRLIK SONRASI İNGİLİZCE DERSLERİ

Üsküdar Üniversitesi’nde Hazırlık Sonrası İngilizce Dersleri üç  farklı kategoride ele alınmaktadır. Bunlar: Genel İngilizce, İleri İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleridir.

TÜRKÇE EĞİTİM YAPAN FAKÜLTELER / BÖLÜMLER

(İngilizce Hazırlık Programında devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak sınavlarda başarısız olmuş öğrenciler için)

(Ing. 103)   Genel İngilizce 1 B1 Seviyesi
Ders Tanımı: İngilizce orta seviyeye denk gelen bu seviyede öğrencilerimiz gramer konularının  yanı sıra yazma, okuma, konuşma dinleme gibi farklı beceri geliştirmeye yöneliktir. Bu dersle amaçlanan öğrencilerimizin iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirmeleri, belirli sınırlar içerisinde soyut /kültürel konular üzerinde fikir beyan edebilirmeleri veya bilinen bir konuya dair tavsiyede bulunup verilen talimatları veya genel duyuruları anlayabilmeleridir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilmeleri aldıkları mesajlara yazılı ve sözlü olarak karşılıklar verebilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

(Ing. 104) Genel İngilizce 2 B1 Seviyesi
Ders Tanımı: İngilizce orta seviyeye denk gelen bu seviyede öğrencilerimiz gramer konularının  yanı sıra yazma, okuma, konuşma dinleme gibi farklı beceri geliştirmeye yöneliktir. Bu dersle amaçlanan öğrencilerimizin iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirmeleri, belirli sınırlar içerisinde soyut /kültürel konular üzerinde fikir beyan edebilirmeleri veya bilinen bir konuya dair tavsiyede bulunup verilen talimatları veya genel duyuruları anlayabilmeleridir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilmeleri aldıkları mesajlara yazılı ve sözlü olarak karşılıklar verebilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

(Ing. 203) Genel İngilizce 3 B2 Seviyesi
Ders tanımı: B2 düzeyinde İngilizce seviyesi, konuşma ve yazma hâkimiyetinin tam olarak oturduğu seviyedir. B2 seviyesi İngilizce yeterlilikte orta üstü seviye olarak görülebilir. Bu seviyede öğrencilerden dilin temel yapılarını kullanabilmeleri, geniş bir yelpazede kelime kullanabilmeleri ve çeşitli sosyal ortamlara uygun iletişim stratejilerini kullanarak konuşabilmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Bu seviyede öğrenciler büyük çapta bir esneklik geliştirerek basit dil yapılarını daha az kullanarak daha zengin dil yapılarıyla kendilerini ifade edebilirler. Yine bu seviyede öğrenciler, konunun bilindik olması koşuluyla, karmaşık yapıda dil ögeleri içerse bile, uzun konuşmaları ve İngilizce olarak verilen dersleri anlayabilir düzeye gelirler. Güncel konularla ilgili makale ya da raporları okuyup anlayabilirler. Ayrıca, kendi düşüncelerini ve görüşlerini açıklayacak bir biçimde aktif tartışma ortamlarına katılabilirler ve yine aktüel bir konuyu avantaj ve dezavantajlarını savunarak ifade edebilirler. İngilizce programları veya iş İngilizcesi programları eğitimleri almak isteyen bir birey, kesinlikle B2 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmalıdır.

(Ing. 204) Genel İngilizce 4 B2 Seviyesi
Ders tanımı: B2 düzeyinde İngilizce seviyesi, konuşma ve yazma hâkimiyetinin tam olarak oturduğu seviyedir. B2 seviyesi İngilizce yeterlilikte orta üstü seviye olarak görülebilir. Bu seviyede öğrencilerden dilin temel yapılarını kullanabilmeleri, geniş bir yelpazede kelime kullanabilmeleri ve çeşitli sosyal ortamlara uygun iletişim stratejilerini kullanarak konuşabilmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Bu seviyede öğrenciler büyük çapta bir esneklik geliştirerek basit dil yapılarını daha az kullanarak daha zengin dil yapılarıyla kendilerini ifade edebilirler. Yine bu seviyede öğrenciler, konunun bilindik olması koşuluyla, karmaşık yapıda dil ögeleri içerse bile, uzun konuşmaları ve İngilizce olarak verilen dersleri anlayabilir düzeye gelirler. Güncel konularla ilgili makale ya da raporları okuyup anlayabilirler. Ayrıca, kendi düşüncelerini ve görüşlerini açıklayacak bir biçimde aktif tartışma ortamlarına katılabilirler ve yine aktüel bir konuyu avantaj ve dezavantajlarını savunarak ifade edebilirler. İngilizce programları veya iş İngilizcesi programları eğitimleri almak isteyen bir birey, kesinlikle B2 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmalıdır.

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN FAKÜLTELER / BÖLÜMLER
( İngilizce Hazırlık Programını başarı ile bitirmiş öğrenciler)

(Ing. 105) Akademik Okuma ve Yazma 1
Ders Tanımı: Bu ders, öğrencilerin yazılı ve çevrimiçi kaynakları daha iyi anlayarak okumalarını öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler ayrıca; bilgiyi açık, yaratıcı ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenirler. Sınıf içinde, öğrenciler, teknik ve mesleki yazıları daha eleştirel düşünmek için okur ve tartışırlar.

(Ing. 106) Akademik Okuma ve Yazma 2
D
ers Tanımı: Bu dersin amacı öğrencilerin bilimdeki önemli kavram eğilimlerini ele alan okuma parçalarını anlamalarını, ikna edici bir makale yazabilmek için gereken fikir ve kavramları irdeleyebilmelerini sağlamaktır. Okunulan parçalarla öğrenciler hayal güçlerini ve yaratıcı güçlerini kullanmayı öğrenerek bu bilgilerini ikna edici makale yazmada kullanabileceklerdir. Bu ders öğrencilerin akademik çalışmalarında karşılarına çıkacak metinlerle başa çıkabilmelerini sağlamakta ve onları daha zorlayıcı ve esnek düşünmeye ve daha güzel yazmaya yöneltmektedir. Bu ders, öğrencilerin yazılı ve çevrimiçi kaynakları daha iyi anlayarak okumalarını öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler ayrıca; bilgiyi açık, yaratıcı ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenirler. Sınıf içinde, öğrenciler, teknik ve mesleki yazıları daha eleştirel düşünmek için okur ve tartışırlar.

(Ing. 205) Akademik Yazma ve Sunum Becerileri 1

Ders Tanımı : Bu ders, akademik yazmanın beklentilerini ve akademik tartışmanın ve içeriğinin özelliklerini keşfetmeyi amaçlar. Bu, örnek metinlerin, öğrencinin kendi alanındaki yazıların ve öğrencinin kendi yazısının analiz edilmesiyle yapılır. İkinci olarak, ders içi ve dışı ödevlerle öğrenciler dil becerilerini deneyimlerler ve böylece akademik yazma daha açık ve baş edilebilir bir hale gelir. En sonunda da; yazılı İngilizce’deki yetkinliklerini artırmak için dilbilgisi, netlik, bütünlük gibi konularda rehberlik sunulur.

Sunum dersleri, başarılı sunum yapmak isteyen öğrenciler içindir. Bu ders, sunum yapanların karşılaştıkları güçlüklere eğilir ve onlarla nasıl baş edileceğini inceler.

(Ing. 206) Akademik Yazma ve Sunum Becerileri 2
Ders Tanımı: Bu ders, akademik yazmanın beklentilerini ve akademik tartışmanın ve içeriğinin özelliklerini keşfetmeyi amaçlar. Bu, örnek metinlerin, öğrencinin kendi alanındaki yazıların ve öğrencinin kendi yazısının analiz edilmesiyle yapılır. İkinci olarak, ders içi ve dışı ödevlerle öğrenciler dil becerilerini deneyimlerler ve böylece akademik yazma daha açık ve baş edilebilir bir hale gelir. En sonunda da; yazılı İngilizce’deki yetkinliklerini artırmak için dilbilgisi, netlik, bütünlük gibi konularda rehberlik sunulur.

Sunum dersleri, başarılı sunum yapmak isteyen öğrenciler içindir. Bu ders, sunum yapanların karşılaştıkları güçlüklere eğilir ve onlarla nasıl baş edileceğini inceler.

TAMAMEN VEYA KISMEN İNGİLİZCE EĞİTİM YAPAN FAKÜLTELER / BÖLÜMLER

 ( İngilizce Hazırlık Programını başarı ile bitirmiş öğrenciler)

(Eng. 101) English For Academic Purposes I
Ders Tanımı : Bu ders öğrencilerin akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Tematik ve bütünleşik bir şekilde dört beceriyi geliştirmeye yönelik bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu derste eleştirel okuma ve not tutma becerilerine önem verilir. Program boyunca öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edebilecek temalar işlenir. Öğrenciler belli temalarda ve değişik türlerde metinler okur, ilgili konularda metinler dinlerler ve böylece yazmaya geçmeden önce konu ile ilgili bilgi edinmiş olurlar. Bu süreçte akademik kelime dağarcıkları da artar. Bu ders, öğrencilerin yazılı ve çevrimiçi kaynakları daha iyi anlayarak okumalarını öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler ayrıca; bilgiyi açık, yaratıcı ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenirler. Sınıf içinde, öğrenciler, teknik ve mesleki yazıları daha eleştirel düşünmek için okur ve tartışırlar.

 (Eng. 102)  English For Academic Purposes II
Ders Tanımı: Bu ders ENG 101 dersinin devamıdır. Öğrencilerin bu dersi alabilmeleri için ENG 101 dersini geçme önkoşulu vardır. Bu ders tematik ve bütünleşik beceri yaklaşımından faydalanarak ve akademik içerik üzerine odaklanarak öğrencilerin akademik okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini daha da geliştirmelerini amaçlar.Bu ders, öğrencilerin yazılı ve çevrimiçi kaynakları daha iyi anlayarak okumalarını öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler ayrıca; bilgiyi açık, yaratıcı ve etkili bir şekilde yazmayı öğrenirler. Sınıf içinde, öğrenciler, teknik ve mesleki yazıları daha eleştirel düşünmek için okur ve tartışırlar.

(Eng. 201) Akademik Yazma ve Sunum Becerileri 1
Ders Tanımı: Bu ders, akademik yazmanın beklentilerini ve akademik tartışmanın ve içeriğinin özelliklerini keşfetmeyi amaçlar. Bu, örnek metinlerin, öğrencinin kendi alanındaki yazıların ve öğrencinin kendi yazısının analiz edilmesiyle yapılır. İkinci olarak, ders içi ve dışı ödevlerle öğrenciler dil becerilerini deneyimlerler ve böylece akademik yazma daha açık ve baş edilebilir bir hale gelir. En sonunda da; yazılı İngilizce’deki yetkinliklerini artırmak için dilbilgisi, netlik, bütünlük gibi konularda rehberlik sunulur.

Sunum dersleri, başarılı sunum yapmak isteyen öğrenciler içindir. Bu ders, sunum yapanların karşılaştıkları güçlüklere eğilir ve onlarla nasıl baş edileceğini inceler.

(Eng. 202) Akademik Yazma ve Sunum Becerileri 2
Ders Tanımı : Bu ders, akademik yazmanın beklentilerini ve akademik tartışmanın ve içeriğinin özelliklerini keşfetmeyi amaçlar. Bu, örnek metinlerin, öğrencinin kendi alanındaki yazıların ve öğrencinin kendi yazısının analiz edilmesiyle yapılır. İkinci olarak, ders içi ve dışı ödevlerle öğrenciler dil becerilerini deneyimlerler ve böylece akademik yazma daha açık ve baş edilebilir bir hale gelir. En sonunda da; yazılı İngilizce’deki yetkinliklerini artırmak için dilbilgisi, netlik, bütünlük gibi konularda rehberlik sunulur.

Sunum dersleri, başarılı sunum yapmak isteyen öğrenciler içindir. Bu ders, sunum yapanların karşılaştıkları güçlüklere eğilir ve onlarla nasıl baş edileceğini inceler.