Öğrenci El Kitabı

Üsküdar Üniversitesine ve eğitiminizin ilk yılını oluşturacak olan Hazırlık Okulu’na hoş geldiniz. Üniversitemizin bir çok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizcedir.

Lisans programlarında yer alan dersleri takip edebilecek, notlar alarak derse aktif katılım sağlayacak seviyede İngilizce bilgisini öğrencilerimize vermek okulumuzun temel hedefidir.

Hazırlık Okulu’nda başarılı olabilmek için öğrencilerimizin uluslararası geçerliği tanınan kriterler çerçevesinde, akıcı ve doğru konuşma ve yazma, dinlediği ve okuduklarını iyi derecede anlama becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Hazırlık Okulu’nda İngilizce eğitimi bu amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir.

ÜÜYDB Hazırlık Okulu Öğrenci El Kitabı