Rehberlik ve Danışmanlık

İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencilerinden hem hazırlıklı gelmelerini hem de etkin biçimde derslere katılmalarını beklemektedir. Sınıf içi disiplin olumlu bir eğitim ortamının önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin derse katılması ve dersteki tutumları değerlendirilirken aşağıdaki öğeler göz önüne alınır:

 • Sınıf içi tutum ve davranışlar
 • Derse katılma
 • Ödev ve projelerin zamanında teslimi
 • Derslere zamanında ve o dersin materyalleri ile gelme
 • Portfolio çalışmaları ve mini sınavlar.
 • Öğrenci Danışmanlığı

Üsküdar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu olarak daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilecek alanlarda öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Öğrenci danışmanlığı sınıf öğretmenleri, öğrenci danışmanı ve koordinatörlerimiz tarafından oluşturulan zincirleme bir sistemdir.
İngilizce Hazırlık Okulunda her sınıfa bir öğretmen atanmıştır ve öğrencilerimiz derslerini olumsuz yönde etkileyen sıkıntılarını sınıf öğretmenleriyle paylaşabilirler. Sınıf öğretmeni gerekli gördüğü durumda öğrencimizi, öğrenci danışmanına yönlendirir.

Öğrencilerimizin randevu alarak, öğrenci danışmanı ile doğrudan görüşebilir. Öğrenci danışmanı kimi durumlarda koordinatörlere öğrenciye ilişkin bilgi vermekte ve gerekli görüldüğü takdirde öğrencimizi Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’ne yönlendirmektedir.
Hazırlık Okulundaki öğrencilerimizin öğrenci danışmanlığına en sık başvurdukları konular aşağıda yer almaktadır. Her başlıkta öğrencilerimize yardımcı olacak rehber bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Üniversite yaşamına uyum
 • Kültür şoku
 • Sınıf içi ilişkiler
 • Motivasyon ve başarı
 • Etkili yabancı dil öğrenme ve ders çalışma teknikleri
 • Sınav kaygısıyla başa çıkma
 • Etkili zaman yönetimi