Başarı Değerlendirmesi

Öğrenciler her kurda 7-8 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. Öğrencilerin bir modülden başarısı, öğrencinin sınıf içi ders faaliyetleri ve genel sınavlar olarak iki bölüme ayırdığımız değerlendirme bölümlerinden yüz üzerinden 60 ve üzerinde ortalamaya sahip olmasını gerektirir.

basari-degerlendirmesi-tr

Bu değerlendirme sisteminde öğrencilerin standart sınavlarda olduğu kadar ders içi kısa sınavlar, ödevler ve aktivitelerde de aktif ve başarılı olmaları öngörülmektedir. Bu sistemden amaçlanan öğrencilerin üretici yeteneklerini de değerlendirme sürecinde ön plana çıkarmaktır.

Öğrencilerin bir modülden başarısı dönem içi gelişim sınavları ve modül sonu final sınavlarına ilave olarak öğrencilerin sınıf içi gayret ve performanslarını ölçen kısa sınavlar, internet üzerinden verilen ödevler, portfolyo çalışmaları notlarının yukarıdaki tabloda belirtilen yüzdeleriyle hesaplanır. Bu süreç içerisinde öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların  kur boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür.

Bir öğrencinin Hazırlık Sınıfından başarılı olabilmesi için B2 düzeyini bitirerek Hazırlık Yeterlik sınavına girmeye hak kazanması ve bu sınavdan en az 60 alması gerekmektedir.

 

Devamsızlık

Her öğrencinin derslerin en az %80’ine girme zorunluluğu vardır. İngilizce öğretiminden beklediğimiz verimin gerekliliklerinden birisi olması açısından derslere devam üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. İngilizce öğretimi devamlılık gerektirdiğinden öğrencilerimizin çok zorunlu haller dışında devamsızlık yapmaması gerekmektedir.

Hastalık nedeniyle alınan raporlar devamsızlıktan düşülmez. Bu raporların Üniversite tarafından kabul görenleri ise sadece belirli sınavların telafisi için geçerlidir.  Devamsızlıktan kalan öğrenciler kur sonu final sınavlarına, sömestr sonunda yapılan seviye atlama sınavlarına katılamazlar ve başarısız oldukları seviyeleri tekrar okumak zorunda kalırlar. Bir öğrenci B2 seviyesini gerekli not ortalaması ile bitirebilse dahi devamsızlıktan kalması halinde Hazırlık Final Sınavına girme hakkı olmayacağından başarısız olur.

Hazırlık programından devamsızlık sebebiyle tamamen başarısız olan öğrenciler, bölümlerine ve eğitim dillerine bakılmaksızın takip eden yılda Hazırlık Sınıfını tekrar okumak zorunda kalırlar.