Yeterlik (Proficiency) Sınavı

Yeterlik (Proficiency) Sınavı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde lisans veya lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyini değerlendirmek için tasarlanmış bir sınav kümesidir. Bu sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyinin kendi çalışma alanlarında sunulan dersleri takip etmesini sağlayacak ve derslerin gereklerini yerine getirecek bir seviyede olup olmadığını tespit etmektir. Böylece, Yeterlik (Proficiency) sınavının amacı ,öğrencilerin akademik metinleri okuması ve anlamasını, derslerin takibini yapabilmesi, notlar alabilmesi ve bu notları kullanabilmesi, bunun yanı sıra uzunluğu değişen akademik metinler oluşturabilmesi için öğrencinin İngilizce dil yeterlilik düzeyini ölçmektir. Bu sebeple, Yeterlik sınavı akademik amaçlıdır ve öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde, üniversite tarafından tanındığı takdirde, olan öğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet edebilir.

Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Dinleme Anlama (çoktan seçmeli sorular) ve Okuma Anlama (çoktan seçmeli sorular), Cloze test,  Yazma ve Konuşma. Sınav süresi yaklaşık 120 dakikadır.

Sınav 100 puan üzerindendir ve geçme Notu 60’dır.

Proficiency Sınavının bütünlemesi yoktur.

Sample Proficiency Exam

proficiency exam sample
Proficiency exam sample writing part
Proficiency exam sample answer key