Yeterlik (Proficiency) Sınavı

Yeterlik (Proficiency) Sınavı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde lisans veya lisansüstü eğitimi alacak olan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyini değerlendirmek için tasarlanmış bir sınav kümesidir. Bu sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik düzeyinin kendi çalışma alanlarında sunulan dersleri takip etmesini sağlayacak ve derslerin gereklerini yerine getirecek bir seviyede olup olmadığını tespit etmektir. Böylece, Yeterlik (Proficiency) sınavının amacı ,öğrencilerin akademik metinleri okuması ve anlamasını, derslerin takibini yapabilmesi, notlar alabilmesi ve bu notları kullanabilmesi, bunun yanı sıra uzunluğu değişen akademik metinler oluşturabilmesi için öğrencinin İngilizce dil yeterlilik düzeyini ölçmektir. Bu sebeple, Yeterlik sınavı akademik amaçlıdır ve öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde, üniversite tarafından tanındığı takdirde, olan öğrencilerin ihtiyaçlarına hizmet edebilir.

Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Dinleme Anlama (çoktan seçmeli sorular) ve Okuma Anlama (çoktan seçmeli sorular), Cloze test,  Yazma ve Konuşma. Sınav süresi yaklaşık 120 dakikadır.

Sınav 100 puan üzerindendir ve geçme Notu 60’dır.

Proficiency Sınavının bütünlemesi yoktur.

Proficiency örnek soruları

READING

Which of the following sentences best summarizes paragraph 7?

  1. a) Many people are questioning the value of long hours of the workaholic culture, but cannot quit due to their debts.
  2. b) Fresh graduates are so eager to show off that they take out loans as much as a year salary within their first couple of months in the company.
  3. c) Company workers spend their asset by living like a corporate executive and cannot have work and private life balance.

CLOZE TEST 

Read the following passage and fill in the blanks with ONE word ONLY.

Teaching styles in the US are very different from those in other countries. Teaching in the US is interactive (1) __________ less dependent on rote learning. Professors (2) __________ discussion and debate to passive silence (3) __________ classes are often organized in groups. (4)__________ regularly visit lectures to ask questions (5) __________ their courses and how they are (6) __________. Your faculty will also have open (7) __________ hours for students to come by (8) __________ ask questions.

 

WRITING

Write a 300 -ESSAY on ONE of the following topics;

  1. Global Warming has been a big issue that has effects on the environment, people, and the world, and if not stopped now, the results could be catastrophic. What are the causes and effects of global warming?
  2. Since the invention of nuclear weapons we have had a long period of GLOBAL peace and stability.  Are nuclear weapons global peacemakers or killing devices? Use specific reasons and examples to support your answer.

Your essay will be evaluated according to the following criteria:

– Content

– Organization

– Use of language

– Vocabulary

– Mechanics

LISTENING

Listen to the first recording. Choose a, b, or c that best answers each question you are going to listen.  Mark your choices on the answer sheet.

  1. How many different people can you recognize talking in the recording?

a)3       b) 4      c) 5      d) 6