Muafiyet ve Sınav Eşdeğerlikleri

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Hazırlık Sınıfı ve Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet ve

Sınav Eşdeğerlikleri Tablosu

 

“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 14 Ocak 2015 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme çerçevesinde Üsküdar Üniversitesi tarafından uygulanacak  Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne ilişkin tablo aşağıda verildiği şekildedir. Üsküdar Üniversitesi Erasmus Yabancı Dil Sınavının eşdeğerlik hesaplamaları için de bu belgedeki eşdeğerlikler uygulanacaktır. Bu belgede hüküm bulunmayan hallerde ÖSYM Yönetim Kurulunun  14 Ocak 2015 tarihli belgesi esas alınır.

HAZIRLIK

SINIFI

Üsküdar Üni. Yeterlik Sınavı TOEFL

(IBT)

Pearson

PTE Akademik

YDS  

CPE

İngilizce programlar için    60/100 79 75 75 C

Muafiyet Şartları

Zorunlu İngilizce Hazırlığı bulunan  programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi Yeterlik Sınavından 60/100 ve üzerinde not alan öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf olurlar.

Buna ilave olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlamış öğrenciler de Hazırlık Sınıfından muaf olurlar:

  1. Son üç yılda, İngilizce’nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında orta öğretimini İngilizce olarak tamamlayanlar,
  2. ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)
  3. Üniversitenin belirlediği uluslararası sınavlardan (TOEFL, PTE vb.) üniversite tarafından öngörülmüş  puanları alanlar, (Sınavların ilgili kurumlarca belirlenmiş geçerlilik süreleri içinde olması ve orijinal belgelerin ibra edilmesi şartı ile)
  4. Daha önce bir başka üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfında okumuş ve yüz tam puan üzerinden Üsküdar Üniversitesi Senatosunun öngördüğü  puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden üç yıl geçmemesi koşuluyla,başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. Ancak, bu belgelerini  Yabancı Dil Yeterlik Sınavından önce ibraz etmeleri gerekir.

 Dikey Geçiş öğrencileri mezun oldukları ön lisans programlarında aldıkları İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla  muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.

  1. Dikey Geçiş öğrencileri mezun oldukları ön lisans programlarında aldıkları İngilizce I ve İngilizce II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla  muaf sayılırlar. Ancak bu belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir.
  2. Daha önce okudukları üniversitelerin önlisans/lisans programlarında alarak başarılı oldukları İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden muafiyet başvurusunda  bulunan Dikey/Yatay  Geçiş  öğrencileri,  istedikleri takdirde bu dersleri okumak üzere tekrar başvuruda bulunabilirler. Ancak tekrarlanan derslere devam zorunlu olup bu derslerde, önceki başarı notları ne olursa olsun, alınan son notları geçerlidir.
  3. Birinci sınıfta zorunlu İngilizce dersleri olan İngilizce I – İngilizce II derslerinden muaf olup olunmayacağı, bu amaçla yapılan bir muafiyet sınavı ile belirlenir. Bu muafiyet sınavına katılmak isteğe bağlıdır. Muafiyet  Sınavından  70/100 ve üzerinde not alan öğrenciler zorunlu İngilizce-I dersinden, 80/100 ve üzerinde not alan öğrenciler ise ayrıca zorunlu İngilizce-II dersinden muaf olurlar. Bu derslerin muafiyet değerlendirmelerinde aşağıdaki eşdeğerlikler kullanılır.
Türkçe Lisans/

Önlisans Programları

Üsk.Üni.

 Muafiyet  Sınavı

KPDS/ÜDS/YDS TOEFL

(IBT)

Pearson

PTE Akademik

İngilizce 101  70 30 25 30
İngilizce 102  80 45 35 38