Sıkça Sorulan Sorular

1) İngilizce Hazırlık Okulunun eğitim süresi ne kadardır?

İngilizce Hazırlık sınıfının süresi bir yıldır ve 8 er haftalık dört modülden oluşur.  Ancak eğitim süresi her öğrencinin hangi modülden Hazırlık Okulunda başladığına bağlı olarak değişmektedir. B2 modülünü bitiren öğrenciler Hazırlık Okulunda başarılı kabul edilir. B2 modülü Güz (Şubat), Bahar (Haziran) ve Yaz (Ağustos) dönemleri sonlarında bitirebilir.

2)Hangi öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulundan muaf tutulurlar?

Üsküdar Üniversitesi Yeterlik sınavından 60/100 puan ve üstü alanlar hazırlık okulundan muaf tutulur ve lisans programlarına devam ederler. Diğer muafiyet koşuları için ilgili sayfaya gidiniz.  http://hazirlik.uskudar.edu.tr/sinav-esdegerlikle

3)Başka üniversiteden aldığım Hazırlık Başarı belgesi ile hazırlıktan muaf olabilir miyim?

Daha önce bir başka üniversitenin  İngilizce Hazırlık Sınıfında okumuş ve yüz tam puan üzerinden Üsküdar Üniversitesi Senatosunun öngördüğü  puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden üç yıl geçmemesi koşuluyla, başarılı olduklarını belgeledikleri takdirde Hazırlık Sınıfından muaf olurlar.

4)Proficiency sınavına hazırlanmak amacıyla ne yapmamız önerilir?

Yeterlik sınavı ile İngilizcenin belirli alanlarının sınanmasından ziyade genel dil birikimi ve bu birikimin kullanıma aktarılması ölçülecektir. Bu sebeple, kısa sureli çalışmalarda  örnek sınavlardan  sınav  tipi ve içeriği  hakkında bilgi edinmek ve o doğrultuda çalışma yapmak daha faydalı olabilir.

5)Proficiency sınavına katılmak zorunlu mudur?

Zorunlu değildir.  Katılmak isteyen öğrencilerimizin kayıt haftasında sınava katılmak üzere listeye isimlerini yazdırmaları  gerekmektedir.  Ancak seviye tespit sınavına katılmak bütün öğrenciler için zorunludur.

6)Hazırlık Okulundaki kurlar nelerdir?

Hazırlık okulunda A1-A2-B1-B2 modülleri  olmak üzere dört modülde eğitim verilmektedir. Seviye tespit sınavı sonucuna göre öğrencilerimiz eğitime başlarken seviyelerine göre A1-A2-B1 modüllerinden biriyle hazırlık eğitimlerine başlarlar.

7)Hazırlık Okulunda devam mecburiyeti var mı? Devamsızlık sınırını aşarsam ne olur?

Her öğrencinin derslerin en az %80’ine girme zorunluluğu vardır. İngilizce öğretiminden beklediğimiz verimin gerekliliklerinden birisi olması açısından derslere devam üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. İngilizce öğretimi devamlılık gerektirdiğinden öğrencilerimizin çok zorunlu haller dışında devamsızlık yapmaması gerekmektedir.

8)Kitapları nasıl temin edebilirim?

Kitapları, seviye tespit sınavı sonuçlarının duyurulması ve  başlangıç kurlarının belli olmasını müteakip okulda ilgili yayınevlerinin açacağı standlardan veya herhangi bir yerden satın alabilirsiniz. Okulun açıldığı ilk hafta kitapçılar okulda bulunurlar.

9)İngilizce Hazırlık Okulunda uygulanan sınavlar nelerdir?

Her modülde 8 haftalık eğitim boyunca: Ara sınavlar, quiz, online ödevler, portfolio ve modül sonu sınavı uygulanır.

10)Derslerle ilgili olarak dersler dışında destek alabileceğim birimler nelerdir?

Bire bir çalışmalar:

Derslerde öğretilen konularda zorlanan veya konuları pekiştirmeyi arzu eden öğrencilerin ders saatleri dışında katılabileceği sınıflardır. Derslerinize giren öğretmenleriniz sınıf performansınızla ve dil gelişiminizle  ilgili olası bir zaafiyeti henüz telafisi mümkün iken ve  belki de  sizler fark etmeden tespit edecektir.   Ek ders isteyen öğrenciler hazırlık koordinatörlüğünün belirlediği eğitmen ve saatte söz konusu eksiklerini tamamlamak üzere takviye derslerine gelmek zorundadır. Alınmak istenen ders gününden bir gün önce hazırlık koordinatörlüğüne başvurulmalıdır. Telafi dersi 30 dakika sürer.

Ofis Saatleri:

Her öğretim görevlisinin belirli günlerde ofis saati vardır. Ofis saatleri öğretmenlerin öğrencilerin akademik ve başarılarını etkileyen diğer konularda danışma ve yardım alacağı saatlerdir.