2017-2018 Hazırlık Sınıfı Öğrenci El Kitabı

Üsküdar Üniversitesine ve eğitiminizin ilk yılını oluşturacak olan İngilizce Hazırlık Sınıfına hoşgeldiniz. Üniversitemizin bir çok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizcedir.

Lisans programlarında yer alan dersleri takip edebilecek, notlar alarak derse aktif katılım sağlayacak seviyede İngilizce bilgisini öğrencilerimize vermek okulumuzun temel hedefidir.

Hazırlık sınıfında başarılı olabilmek için öğrencilerimizin uluslararası geçerliği tanınan kriterler çerçevesinde, akıcı ve doğru konuşma ve yazma, dinlediği ve okuduklarını iyi derecede anlama becerilerini edinmeleri gerekmektedir. Hazırlık İngilizce eğitimi bu amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir.

2017-2018 Hazırlık El Kitabı