Hazırlık Programı

 

tb-photo

 

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Programı, üniversitemizin lisans ve yüksek lisans bölümlerine kaydolan ve İngilizce bilgi ve beceri düzeyi bu bölümlerdeki dersleri akademik düzeyde izleyebilecek yeterlikte bulunmayan öğrenciler için, akademik hayatlarında ve mezuniyet sonrasında gereksinim duyacakları İngilizce bilgi ve becerilerini üst düzeyde geliştirmeye yönelik bir programdır.

Programımız, öğrencilerin İngilizce dil bilgisini geliştirmek ve aynı zamanda akademik ortamda öğrencilere eleştirel düşünme, okuma, yazma ve konuşma becerileri kazandırmaktır. Öğrenciler hem üniversite çalışmaları süresince hem de mezun olduktan sonra profesyonel ve sosyal hayatta gereksinim duyacakları becerileri kazanacaklardır.

Programımız, öğrencilerimizin kendi eğitiminden sorumlu bireyler olarak yetiştirme ilkesini benimser ve uygular. Bu ilke,  sınıf içi çalışmalarda öğretmenlerin bilgi kaynağı olarak görülmesinden ziyade öğrencilerde merak uyandırarak öğrenme sürecini kolaylaştıran kaynaklar olarak görülmesini benimser.

Tüm öğrencilerimize Hazırlık Programında ve sonraki eğitim süreçlerinde başarılar dilerim.

Tuba BERK

Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Programı Direktörü

 

Üsküdar Üniversitesi alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosuyla öğrencilerimize en iyi ve en kaliteli hazırlık programlarından birini sunmaktadır.  Mesleki, akademik ve sosyal işlevleriyle kaliteli bir eğitimin ayrılmaz bir parçası olan yabancı dil eğitiminde amacımız, öğrencilerimizin kendi lisans programlarını İngilizce olarak okumalarını sağlamanın yanında ilgili literatürü İngilizce olarak takip etmelerini ve bilgi çağının vazgeçilmezi olarak alanlarındaki en son gelişmelere ilk elden erişmelerini mümkün kılmaktır.

Öğrencilerimizin dönem içi performans ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak ve arzu edilen başarı ivmesini korumak için deneyimli akademik kadromuz sürekli yönlendirme ve telafi programlarıyla öğrencilerimizin her zaman takipçisi olacaklardır.

Hazırlık programında hedefimiz farklı yabancı dil seviyeleri ile okulumuza katılan öğrencilerimizi mevcut İngilizce altyapılarını da değerlendirerek,  kendilerine en uygun İngilizce programıyla eğitime başlatarak onları en kısa zamanda yeterlik sınavlarını başaracak ve kendi lisans programlarına katılabilecek düzeye çıkarmaktır.  Öğrencilerimizin  dört temel dil becerisini kazanmaları, hedef dilin iletişimsel işlevlerini başarıyla yerine getirmeleri ve iletişimsel stratejileri ustalıkla kullanabilmeleri  temel ilkemizdir.

Bu amaçla öğrenciler, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework of Reference for Languages) göre modüler (A1-A2-B1-B2) bir eğitim programına tabi tutularak eğitimin başından sonuna kadar dil gelişimlerinin daha iyi izlenmesi ve gelişimlerine göre değerlendirilmeleri sağlanır.

En üst modüle ulaşan öğrencilere, genel İngilizce derslerine ilave olarak,  lisans programlarına yönelik olarak alanlarıyla ilgili temel sözcüklere aşina olmaları, İngilizce not  tutma becerilerinin geliştirilmesi ve alanlarıyla alakalı İngilizce akademik sunular yapabilmeleri maksadıyla özel amaçlı İngilizce programları uygulanır.

Hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz aynı zamanda ABD ve Kanada’da saygın üniversiteler tarafından akredite ALFSI Dil Diploması alma şansı elde edeceklerdir.

Bu programla öğrencilerimize derslerini izleyecekleri, ödev, sınav ve tezlerinde kullanacakları düzeyde İngilizce öğretmenin  yanında,  günümüzde birbirine yabancı  dünya insanlarının ortak iletişim dili haline gelmiş  İngilizceyi bilen ve aktif olarak kullanan  meslek elemanlarının da ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır.